Modeller av högsta klass, prototyper, tekniskt promotion material, manualer

Tillverkar allt inom teknisk åskådningsmateriel, enstycks eller korta serier,
t.ex. modeller, replikor, finmekanik, prototyper, för utbildning och promotion.

Exponering av teknik och produkter för marknadsföring.

Även teknisk copywriting and produktion av tekniska manualer.

Leverantör till företag och museer över hela världen.